• WIJ GAAN VOOR EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING VOOR ELKE LEERLING
  • WIJ ZETTEN IN OP DUURZAME EN WARME INITIATIEVEN
  • WIJ VERBINDEN OM ELKAAR TE INSPIREREN

Positiviteit kleeft, verbinding laat het groeien

  • WIJ GAAN VOOR EEN KRACHTIGE LEEROMGEVING VOOR ELKE LEERLING
  • WIJ ZETTEN IN OP DUURZAME EN WARME INITIATIEVEN
  • WIJ VERBINDEN OM ELKAAR TE INSPIREREN

Positiviteit kleeft, verbinding laat het groeien

Bezieling

De departementen Onderwijs en Vorming en Welzijn verenigen zich rond een lerende tafel inzake leerrecht.

Leerrecht wil naar een warm Limburgs en versterkt lokaal verhaal in het kader van schooluitval. Door het werken vanuit Vlaamse lijnen en het versterken en verbreden van goede praktijken, worden onze initiatieven en acties duurzaam verankerd. Als partnerschap zetten we in op een sterk, lerend en netwerkgericht ‘samen’-verhaal rond de leerling. We streven ernaar het recht op leren voor alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen in Limburg mee te garanderen. We werken kracht- en groeigericht en vanuit autonome motivatie.

Wat ons verbindt

  • We kijken samen krachtgericht naar de leerling en diens context.
  • We engageren ons in verbinding in functie van de leerling. Alleen ga je sneller, samen ga je verder.
  • We zijn een deel van het geheel en samen verantwoordelijk voor dit geheel
  • We gaan voor duurzame verankering van ondersteuning.

Netwerkpartners

Minder mazen - meer net!

Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success! (Henry Ford) Ook u bent belangrijk! Iedereen die bezig is met het recht op leren behoort tot onze club! Het netwerk kent een dynamische, open en intersectorale samenstelling. We zetten in op uitwisseling tussen beleidsmakers maar ook medewerkers die dagdagelijks het beste van zichzelf geven. De leerling en zijn netwerk samen met hun talenten zetten we centraal en horen we graag aan het woord. Naast wisselleren en inspireren willen we ook een netwerk zijn dat produceert en ideeën laat landen. Heb je een positief verhaal of een mooi initiatief? Laat ons je helpen om dit kenbaar te maken. Reageer bij contact!

Netwerktafels

Als raken verbinden wordt, gaat delen vanzelf

(P. Mundus) We kijken verder dan enkel wie rond de tafel zit. We verbinden netwerken omdat we weten dat delen doet groeien en samenwerken wérkt! Leerrecht Limburg wil onderwijs- en welzijnspartners verbinden om zo structurele veranderingen ten voordele van de leerling te bewerkstelligen. Daarom houden we warme en korte lijnen met reeds bestaande structuren en overlegtafels. Missen jullie ons in je netwerk? Geef een seintje via contact